P r i v a c y - s t a t e m e n t

Tarallo Napoletano beeldmerk ingrediënten pentekening

Tarallo BV, gevestigd aan de Mr. E.N. van Kleffenstraat 6 6842 CV Arnhem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.tarallo.nl
Mr. E.N. van Kleffenstraat 6
6842 CV Arnhem
info@tarallo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tarallo BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tarallo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tarallo BV verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling. Je te informeren over wijzigingen van producten. 
 • Om goederen bij je af te leveren.


Tarallo BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Tarallo BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress
 • Hostnet
 • WooCommerce
 • Moneybird


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tarallo BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Je gegevens worden door Tarallo BV vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden doorverkocht aan derden voor commerciële doeleinden. Tarallo BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Tarallo BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Via de site van Tarallo BV worden cookies geplaatst door het bedrijf Google. Wij gebruiken deze cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Cookies identificeren geen personen, maar wel computers van gebruikers. Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder op de site is geweest. Op deze wijze kunnen statistische gegegevens over het gebruik van de website worden verzameld.

Social media buttons
Op onze website vind je buttons om webpagina’s te promoten op Facebook & Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

Overige/onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ‘embedded elementen’ bevatten, zoals teksten, documenten, afbeeldingen of video’s die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Kom je op onze website cookies tegen die in deze categorie vallen (en we daarom hierboven niet genoemd hebben)? Laat het ons weten of neem rechtstreeks contact op met de betreffende derde partij en vraag welke cookies ze hebben geplaatst, wat de reden voor plaatsing is, wat de levensduur van de cookie(s) is en op welke manier jouw privacy gewaarborgd is.

Afmelden cookies
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tarallo BV en hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tarallo.nl
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
 • Tarallo BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tarallo BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tarallo.nl